Sunday, 14 October 2007

发散思维

有时候当我们无话可说的时候,会发一些
giv: ……
giv: ......
giv: 。。。。。。
giv:                       /空消息


而为了省事一般就会变成
giv: .....
giv: ....
giv: ...
giv: 。。。。。
giv: 。。。。
giv: 。。。


乃至是
giv: ..
giv: 。。
省略到了这种程度时,你知道它表示的真实涵义吗?


其实,类似于 :-)     >_<     -。-     ^^
它表示的是
两个鼻孔
Post a Comment